GABIONY

Instrukcja montażu gabionów i ogrodzeń gabionowych

Gabiony powinny być ustawione na odpowiednio twardym i stabilnym podłożu.

Grunt który nie został świeżo nawieziony i nie były w nim prowadzone wykopy, umożliwia prawidłowe wykonanie gabionu bezpośrednio na ziemi – foto 1

foto 1
foto 2
W innych przypadkach lepiej wykonać fundament o głębokości 30-40 cm jak na fotografiach poniżej.
UWAGA: bezwzględnie stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji.

Głębokość betonowania słupów stabilizacyjnych zależy od wysokości zamówionych koszy gabionowych jednak nie powinno to być mniej niż 80 cm dla kosza o wysokości 1600 mm.

foto 3
foto 4

Do gabionów o długości powyżej 1 m i więcej, stosujemy 2 słupy stabilizacyjne.

Po ukończeniu prac ziemnych związanych z betonowaniem słupów stabilizujących należy skręcić kosze gabionowe. Skręcanie koszy można prowadzić równolegle z wykonaniem prac ziemnych.

Poniżej widoczne są wszystkie akcesoria potrzebne do montażu gabionów RAFMET.

Ściany gabionu skręcamy łącznikami stabilizacyjnymi, które gwarantują brak odkształceń po wypełnieniu kosza. Łączniki poprzeczne przykręcamy śrubami z łbem sześciokątnym – dostarczone w komplecie.

Poniżej sposób montażu łączników stabilizujących w gabionie o wys. 1,8 m

UWAGA!
Należy ściśle przestrzegać ilości łączników potrzebnych do prawidłowego skręcenia kosza gabionowego. W przeciwnym razie po wypełnieniu kosza może dojść do odkształceń i konieczności powtórnego montażu.

Śruby zamkowe używamy do przykręcenia boczków gabionów – narożniki koszy.

Śruby z łbem sześciokątnym używamy do przykręcania łączników stabilizujących do ścian gabionów. Wolnostojący kosz gabionowy składa się z 2 ścian i 2 „boczków” zamykających kosz z jednej i drugiej strony.

foto 7
foto 8
foto 9

C-Profile z których wykonane są gabiony RAFMET są gotowe otwory montażowe, co nie wymaga wiercenia i uszkadzania antykorozyjnej powłoki cynkowej. Dostarczone w komplecie śruby nierdzewne klasy A2 gwarantują trwałość i niezmienną jakość gabionów RAFMET..

UWAGA!!!
Należy zachować szczególną ostrożność ponieważ skręcony kosz to konstrukcja ważąca w zależności od wielkości kosza nawet 60 kg. Do wykonania tej pracy potrzeba 4 osoby- w zależności od wysokości montowanego kosza.

Za pomocą docisków stabilizacyjnych dostarczonych w komplecie należy połączyć skręcony kosz gabionowy ze słupem stabilizacyjnym.

foto 10
foto 11

W słupie stabilizacyjnym trzeba wywiercić otwór o średnicy min. 6 mm na wylot i za pomocą docisku stabilizującego połączyć kosz ze słupem stabilizującym śrubą i nakrętką dostarczoną w komplecie – foto 10 i 11.

UWAGA
Można wypełniać tylko kosze których skręcanie zostało ukończone. W przeciwnym razie może dojść do odkształceń ścian kosza pod wpływem ciężaru kamienia.

Po skręceniu, ustawieniu i wypoziomowaniu kosza można zacząć wypełniać gabion kruszywem.

Oczko siatki gabionowej ma wymiar 50×200 mm więc kruszywo powinno mieć odpowiednio dużą granulację.

Kosze mogą mieć standardowe grubości 15, 20, 25, 30, 35, 40 cm – grubość kosza nie ma wpływu na cenę zakupu.

foto 12
foto 13

 Poniższa tabela zawiera ilości akcesoriów montażowych dostarczanych w komplecie przy dostawie.

ILOŚCI AKCESORIÓW I WYPEŁNIENIA POTRZEBNE DO ZBUDOWANIA GABIONOW O RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

Wysokość kosza (m) Długość kosza (m) Łączniki poprzeczne Śruby zamkowe śruby z łbem sześciokątnym dociski stabilizacyjne na kosz* Ilość kamienia do wypełnienia kosza o szerokości 25 cm**

0,8

2,5

12

20

24

2

0,85 tony

1

2,5

16

24

32

2

1,06 tony

1,2

2,5

18

28

36

2

1,275 tony

1,4

2,5

22

32

44

2

1,487 tony

1,6

2,5

24

36

48

2

1,7 tony

1,8

2,5

28

40

56

4

1,912 tony

2

2,5

30

44

60

4

2,125 tony

2,2

2,5

34

48

68

4

2,337 tony

2,4

2,5

36

52

72

4

2,55 tony

2,5

2,5

38

56

76

4

2,66 tony

UWAGA: Podane w tabeli wartości dotyczą wolnostojącego kosza gabionowego

* Docisk stabilizacyjny należy zamontować na 2/3 wysokości zabetonowanego słupa stabilizacyjnego nad powierzchnią ziemi, na poziomie C-profila

** Ilość kamienia do wypełnienia kosza o szerokości 25 cm – dokładna masa kamieni potrzebna do wypełnienia zależy od rodzaju kamienia